Κανόνες

Από Wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

§1) Ένας λογαριασμός ανά παίκτη

Κάθε παίκτης επιτρέπεται να έχει μόνο ένα λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού, με μοναδική εξαίρεση στην περίπτωση που έχετε οριστεί επιτηρητής κάποιου λογαριασμού. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση ή/και η κοινή χρήση κωδικού πρόσβασης προς ή μαζί με οποιονδήποτε άλλο παίκτη σε οποιονδήποτε κόσμο κι αν παίζετε. Οι νόμιμοι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου επί ενός νέου λογαριασμού μπορούν να βρεθούν εδώ. Η χρήση ενός λογαριασμού προς όφελος τρίτου απαγορεύεται. Ο ορισμός αυτού είναι η μεταφορά πόρων από έναν μικρό παίκτη σε έναν μεγαλύτερο.
Παραδείγματα:

 • Η γνώση, αποθήκευση ή ζήτηση κωδικών πρόσβασης άλλων λογαριασμών στους κόσμους όπου παίζετε απαγορεύεται 100%. Εάν κάποιος άλλος παίκτης σας στείλει τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει πάντοτε να καταγγείλετε το γεγονός αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση διατρέχετε τον κίνδυνο να αποκλειστεί ο δικός σας λογαριασμός.
 • Επιτρέπεται να παίζουν μαζί περισσότερα άτομα χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό, υπό τον όρο ότι δεν διαθέτουν πρόσβαση σε κανένα άλλο λογαριασμό στον ίδιο κόσμο.
 • Δεν επιτρέπεται να συνδεθείτε σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ άλλο λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του άλλου παίκτη σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ κόσμο παίζετε, ακόμη κι αν πρόκειται για το λογαριασμό κάποιου μέλους της οικογενείας σας. Για να σας επιτρέπεται η σύνδεση σε κάποιον άλλο λογαριασμό, πρέπει να σας ορίσει ο κάτοχος του λογαριασμού ως επιτηρητή του λογαριασμού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "επιτήρηση λογαριασμού".
 • Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση σε κάποιο λογαριασμό με χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας. Οι ανεπιτυχείς απόπειρες σύνδεσης στους λογαριασμούς άλλων παικτών καταγράφονται και τιμωρούνται αυστηρά.
 • Απαγορεύεται η ταυτόχρονη σύνδεση περισσοτέρων του ενός παικτών σε ένα λογαριασμό.

§2) Παίκτες που μοιράζονται μία σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ορισμοί για τον εν λόγω κανόνα:

Αλληλεπίδραση – Διεξαγωγή επιθέσεων, παροχή υποστήριξης ή μεταφορά πόρων σε ένα παίκτη με τον οποίο γίνεται από μοιρασμένη σύνδεση.

Συντονισμένη δραστηριότητα – Διεξαγωγή επιθέσεων, παροχή υποστήριξης ή αποστολή πόρων προς τον ίδιο παίκτη από δύο ή περισσότερους παίκτες που χρησιμοποιούν μία μοιρασμένη σύνδεση.

Ο κανόνας αυτός ισχύει για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί από κοινού με έναν ή περισσότερους άλλους παίκτες έναν υπολογιστή ή δίκτυο. Ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται από κοινού μπορεί να είναι σε μία οικογένεια, στην εργασία σας ή στο σχολείο. Όλοι οι παίκτες οι οποίοι εν γνώσει τους χρησιμοποιούν από κοινού μία σύνδεση τακτικά (για 3 ημέρες ή περισσότερο) οφείλουν να προσθέσουν ο ένας τον άλλο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μοιρασμένης σύνδεσης. Αυτό δεν ισχύει για τους λογαριασμούς που τελούν υπό επιτήρηση. Εάν η σύνδεση μοιράζεται σε προσωρινή μόνο βάση (για χρονικό διάστημα κάτω των 72 ωρών), τότε δεν απαιτείται να προσθέσει ο ένας παίκτης τον άλλο στη σχετική λίστα της λειτουργίας Μοιρασμένης Σύνδεσης.

Εάν έχετε ήδη καταχωρίσει μία μοιρασμένη σύνδεση, τότε απαγορεύεται κάθε αλληλεπίδραση με τον παίκτη ή τους παίκτες με τους οποίους χρησιμοποιείτε αυτή την σύνδεση. Η συντονισμένη δραστηριότητα απαγορεύεται για μία περίοδο 3 εβδομάδων, αν χρησιμοποιείτε από κοινού μία σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής που έστειλε ο ένας παίκτης προτού ένας άλλος παίκτης της μοιρασμένης σύνδεσης να είναι σε θέση να στείλει εντολές στον ίδιο παίκτη. Εάν η σύνδεση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιείται από κοινού (για λιγότερο από 3 ημέρες), δεν επιτρέπεται καμία αλληλεπίδραση μέχρι να περάσουν 24 ώρες από τη λήξη της μοιρασμένης σύνδεσης.

Παραδείγματα:

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού κατά τρόπο ώστε να επωφελείται κάποιος άλλος λογαριασμός στην ίδια σύνδεση.
 • Οι παίκτες που χρησιμοποιούν από κοινού μία σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν επιτρέπεται να επιτίθενται, να ανεφοδιάζουν ή να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλο πριν περάσουν 24 ώρες από τη λήξη της μοιρασμένης σύνδεσης.
 • Οι παίκτες που έχουν καταχωρίσει μία μοιρασμένη σύνδεση δεν επιτρέπεται να επιτίθενται, να παρέχουν υποστήριξη ή να στέλνουν πόρους στον ίδιο παίκτη εντός μιας περιόδου 3 εβδομάδων.
 • Απαγορεύεται η χρήση ενός τρίτου λογαριασμού για τη μεταβίβαση πόρων ή χωριών μεταξύ λογαριασμών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι και οι 3 λογαριασμοί παραβιάζουν τους παρόντες κανόνες.
 • Οι παίκτες που χρησιμοποιούν από κοινού μία σύνδεση στο Διαδίκτυο επιτρέπεται να επιτίθενται εναντίον διαφορετικών παικτών της ίδιας φυλής.
 • Οι παίκτες που προσωρινά χρησιμοποιούν από κοινού μία σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν επιτρέπεται να επιτίθενται, να παρέχουν υποστήριξη ή να στέλνουν πόρους στον ίδιο παίκτη ενόσω διαρκεί η από κοινού χρήση της σύνδεσης και για χρονικό διάστημα 24 ωρών μετά το πέρας της μοιρασμένης σύνδεσης.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ενός λογαριασμού που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση με σκοπό την επιβολή αντιποίνων* εναντίον άλλων παικτών για λογαριασμό ενός λογαριασμού που χρησιμοποιεί την εν λόγω σύνδεση.

Αντίποινα

Τα αντίποινα από λογαριασμό που ανήκει στην ίδια σύνδεση είναι παράνομα. Αυτό αφορά την περίπτωση όπου επιτίθεστε εναντίον ενός παίκτη ο οποίος ήδη επιτίθεται εναντίον κάποιου στην ίδια σύνδεση με εσάς, είτε πρόκειται για μοιρασμένη σύνδεση είτε για επιτήρηση λογαριασμού. Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικά συνήθη παραδείγματα του τι είναι και τι δεν είναι παράνομο. Παρακαλούμε υποβάλετε μία καταγγελία εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις. Εάν σας επιτίθεται ένας παίκτης είναι αντίθετο προς τους κανόνες να επιβάλλει αντίποινα για λογαριασμό σας ένας άλλος παίκτης που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση με εσάς. Και οι δύο λογαριασμοί παραβιάζουν τους κανόνες. Εάν σας έχει ανατεθεί η επιτήρηση λογαριασμών που υφίστανται επίθεση, τότε μόνο ένας από τους λογαριασμούς που υφίστανται επίθεση μπορεί να αντεπιτεθεί εναντίον του ίδιου παίκτη. Εάν σας έχει ανατεθεί η επιτήρηση λογαριασμών που υφίστανται επίθεση, τότε μόνο ο λογαριασμός που υφίσταται επίθεση μπορεί να αντεπιτεθεί. Αν θέλετε να επιτεθείτε εναντίον του παίκτη που επιτίθεται εναντίον ενός λογαριασμού του οποίου σας έχει ανατεθεί η επιτήρηση, θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες μετά τη λήξη της διάρκειας επιτήρησης.

§3) Επιτήρηση λογαριασμού

Η επιτήρηση λογαριασμού είναι ένας προσωρινός τρόπος παρακολούθησης του λογαριασμού κάποιου άλλου για όσο διάστημα ο κάτοχος του δεν μπορεί να συνδεθεί για κάποιο λόγο. Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, δεν επιτρέπεται η αλληλεπίδραση ή η συντονισμένη δραστηριότητα μεταξύ οποιωνδήποτε λογαριασμών που χρησιμοποιούν τη σύνδεση στο Διαδίκτυο του παίκτη που ασχολείται με τη επιτήρηση του λογαριασμού και το αυτό ισχύει για περίοδο 24 ωρών μετά τη λήξη ή τη μεταβίβαση του καθήκοντος επιτήρησης. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς που επιτηρούνται από παίκτες στην ίδια σύνδεση.

Δεν επιτρέπεται η επιτήρηση ενός λογαριασμού με σκοπό τη χρήση του σε δραστηριότητες προς όφελος άλλων λογαριασμών. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται φανερά προς όφελος άλλων λογαριασμών κατά αυτόν τον τρόπο θα αποκλείονται. Οι παίκτες και οι επιτηρητές θα είναι εξίσου υπεύθυνοι για τις πράξεις οποιουδήποτε λογαριασμού υπό επιτήρηση. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο που επιλέγετε ως επιτηρητή ή του οποίου το λογαριασμό επιτηρήτε είναι άξιο εμπιστοσύνης.

Ο υπό επιτήρηση λογαριασμός πρέπει να χρησιμοποιείται προς όφελος του ίδιου του λογαριασμού υπό επιτήρηση. Δεν επιτρέπεται η κακόβουλη χρήση της δυνατότητας επιτήρησης λογαριασμού. Οι επιτηρητές λογαριασμών, οι οποίοι ηθελημένα καταστρέφουν ή επιφέρουν σημαντική ζημία σε κάποιο λογαριασμό με τη επιτήρηση του οποίου έχουν επιφορτισθεί, θα τιμωρούνται.

Θα επιβάλλουμε ποινή στο επιτηρητή λογαριασμού εάν διαπιστώσουμε ότι υπήρχε φανερή πρόθεση να καταστραφεί το έργο του κατόχου του λογαριασμού, παρά τις οδηγίες του. Όμως δεν είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε τη ζημία που πραγματοποιήθηκε, οπότε θα πρέπει πάντοτε να επιλέγετε κάποιον αξιόπιστο επιτηρητή για το λογαριασμό σας.

Οι υπό επιτήρηση λογαριασμοί χρησιμοποιούν προσωρινά από κοινού την ίδια σύνδεση με τον επιτηρητή και με άλλους λογαριασμούς στην σύνδεση που χρησιμοποιεί ο επιτηρητής. Επομένως πρέπει να τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στον κανόνα 2.

Παραδείγματα:

 • Επιτρέπεται να επιτίθεστε και να κατακτάτε χωριά με το λογαριασμό του οποίου η επιτήρηση σας έχει ανατεθεί.
 • Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αποστολή πόρων προς άλλο παίκτη από οποιοδήποτε λογαριασμό του οποίου η επιτήρηση σας έχει ανατεθεί.
 • Δεν επιτρέπεται να γράφετε προς κάποιον παίκτη, εκ μέρους άλλου λογαριασμού στην ίδια σύνδεση, με σκοπό να διαπιστώσετε εάν αυτός είναι online.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού κατά τρόπο ώστε να επωφελείται κάποιος άλλος λογαριασμός στη ίδια σύνδεση.
 • Ο επιτηρητής λογαριασμού δεν δύναται να επιτίθεται ή να υποστηρίζει τον ίδιο παίκτη και από το δικό του λογαριασμό και από το λογαριασμό που επιτηρεί, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιτήρηση. Αυτό είναι παράνομο ακόμη κι αν περάσουν 24 ώρες μεταξύ των επιθέσεων. Ο ίδιος παίκτης μπορεί να δεχτεί επίθεση μόνο αφού περάσουν 24 ώρες μετά τη λήξη της διάρκειας της επιτήρησης.
 • Οι λογαριασμοί που επιτηρούνται από τον ίδιο παίκτη δεν επιτρέπεται να αλληλεπιδρούν ή να ενεργούν συντονισμένα για όσο διάστημα διαρκεί η επιτήρηση και για 24 ώρες μετά τη λήξη αυτής.
 • Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή επίθεσης, η παροχή υποστήριξης ή η αποστολή πόρων προς οποιονδήποτε λογαριασμό τελεί υπό επιτήρηση από κάποιον που χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.
 • Απαγορεύεται η γνωστοποίηση σε άλλους πληροφοριών σχετικά με τα στρατεύματα ή την πορεία των κατασκευών του υπό επιτήρηση λογαριασμού.

Μακροχρόνια επιτήρηση

Η μόνιμη επιτήρηση λογαριασμών αντιτίθεται στους κανονισμούς. Υπό επιτήρηση λογαριασμοί των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν πρόκειται να επιστρέψουν θεωρούνται λογαριασμοί υπό μόνιμη επιτήρηση. Αν ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού αποφασίσει ότι αυτός/αυτή δεν πρόκειται να επιστρέψει στο παιχνίδι, ο λογαριασμός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι από κάποιον επιτηρητή λογαριασμού και θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να λήξει η περίοδος επιτήρησης (ενδεχομένως να θέλετε να δωρίσετε προηγουμένως τα χωριά σας).

Εάν ένας λογαριασμός έχει έναν ιδιοκτήτη που πρόκειται να επιστρέψει στο παιχνίδι και γνωρίζετε πότε θα επιστρέψει ο ιδιοκτήτης, τότε υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσετε καθήκοντα επιτηρητή. Οι λογαριασμοί που τελούν υπό επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε περιορισμούς.

Αν ένας λογαριασμός τελεί υπό επιτήρηση τις 60 από τις 120 προηγούμενες ημέρες, ο λογαριασμός θα χαρακτηριστεί "περιορισμένος". Ο επιτηρητής του λογαριασμού δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί σε άλλους παίκτες ή να τους υποστηρίξει ή να στείλει πόρους. Είναι δυνατή η λήξη επιτήρησης από την ομάδα υποστήριξης οποιουδήποτε λογαριασμού επιτηρείται για 120 ημέρες άνευ αιτίας.

§4) Συγχώνευση λογαριασμών

Γενικά ένας παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει σε έναν ή περισσότερους άλλους παίκτες να καταλάβουν τα χωριά του λογαριασμού του χωρίς να προηγηθεί μάχη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο η απόκτηση των χωριών θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω κατάκτησης ("ennoblement"). Δεν υπάρχει τρόπος να μεταφερθούν απλώς τα χωριά σε έναν άλλο λογαριασμό. Εντούτοις, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι δυνατό να συγχωνευθούν. Αυτό αφορά και τους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά βάση από την ίδια σύνδεση στο Διαδίκτυο.

§5) Επικοινωνία

Απαγορεύεται η προσβολή άλλων παικτών καθώς και η χρήση της γλώσσας με τρόπο υβριστικό/προσβλητικό.

Δεν είναι αποδεκτά προφίλ, ονόματα παικτών, ονόματα χωριών ή οποιεσδήποτε άλλες δημοσιεύσεις που θεωρούνται από τους Διαχειριστές ως παράνομες, προσβλητικές, απειλητικές, καταχρηστικές, προάγουσες επιθετικότητα στην αληθινή ζωή, σεξιστικές, "politically incorrect" ("πολιτικά μη ορθές"), δεξιού εξτρεμισμού, προάγουσες θρησκευτικό φανατισμό, ρατσιστικές ή μη πρέπουσες κατά οιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η διαφήμιση άλλων παιχνιδιών ή ιστοσελίδων που προάγουν διαφόρων ειδών τρόπους αποκόμισης κερδών (moneymaking schemes) ή η ανάρτηση συνδέσμων που παραπέμπουν σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υποκλοπή των στοιχείων ή ο εκβιασμός των παικτών για την απόκτηση κωδικών ή επιτήρησης. Η μαζική προώθηση ανεπιθύμητων αναφορών μέσω e-mail ή η συνεχής αποστολή e-mail κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική και είναι παράνομη.

Παραδείγματα:

 • Επιτρέπεται το να αναφέρεται κάποιος παίκτης ως αρχάριος (noob, πρωτάρης, κλπ) καθώς και η κριτική του τρόπου που παίζει αυτός ο παίκτης, χρησιμοποιώντας πάντοτε πρέπον λεξιλόγιο.
 • Επιτρέπεται ο εκβιασμός ενός παίκτη για την αποστολή ενισχύσεων στα πλαίσια του παιχνιδιού με την απειλή της απώλειας των χωριών του λόγω πιθανών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Ο/Οι δούκας/ες κάθε φυλής ευθύνεται/ονται για το προφίλ της φυλής του/τους, το forum, το όνομα και την ετικέτα της φυλής. Αν κάποια μέλη της φυλής φέρονται κατά μη πρέποντα τρόπο, ο/οι δούκας/ες θεωρείται/ούνται υπεύθυνος/οι.
 • Το να προσποιείται κανείς ότι αποτελεί μέλος της Ομάδας Διαχείρισης αντίκειται στους κανόνες.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση στο προφίλ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο συνδέσμων που παραπέμπουν σε πορνογραφικό περιεχόμενο.
 • Η χρήση ονομάτων με ρατσιστικό, παράνομο, προάγον διακρίσεις ή μη αρμόζον περιεχόμενο επιφέρει άμεσο αποκλεισμό (ban).
 • Οποιαδήποτε προσπάθεια υποκλοπής στοιχείων τιμωρείται αυστηρά. Αυτό αφορά την υποκλοπή στοιχείων του λογαριασμού (όπως οι κωδικοί) καθώς και στοιχείων του παιχνιδιού (όπως ο αριθμός των στρατευμάτων).
 • Η χρήση οποιασδήποτε βλασφημίας ή έκφρασης με προσβλητικό περιεχόμενο, ή η χρήση υβριστικών εκφράσεων προς οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού στο σύστημα υποστήριξης, επιφέρει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης του λογαριασμού σας χωρίς δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης.
 • Ζητείται από τους παίκτες να μην χρησιμοποιούν ως ονόματα λογαριασμών την πλήρη διεύθυνση e-mail τους ή το πλήρες όνομά τους, για λόγους ασφαλείας.

§7) Εμπορία λογαριασμών

Δεν επιτρέπεται η χρήση των λογαριασμών για εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η πώληση, η αγορά ή η εμπορική προσφορά λογαριασμών ή μερών των λογαριασμών με αντάλλαγμα πόντους premium ή οποιοδήποτε άλλο όφελος εκτός παιχνιδιού. Απαγορεύονται επίσης οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν περισσότερους του ενός κόσμου παιχνιδιού.

Παραδείγματα:

 • Αν έχεις αποφασίσει να φύγεις από το παιχνίδι επιτρέπεται να δώσεις τον λογαριασμό σου ΧΩΡΙΣ εμπορικό αντάλλαγμα σε κάποιον παίκτη που για οποιονδήποτε λόγο ΔΕΝ έχει λογαριασμό σε κανέναν από του κόσμους στους οποίους παίζει ο δικός σου λογαριασμός.
 • Απαγορεύεται η πρόταση πώλησης ή αγοράς λογαριασμών ή μέρους αυτών (όπως στρατεύματα, πόροι ή χωριά).
 • Απαγορεύεται η προσφορά πόρων έναντι χρημάτων ή πόντων premium.
 • Απαγορεύεται η προσφορά ή η αποδοχή πόντων premium για οποιαδήποτε υπηρεσία στα πλαίσια του παιχνιδιού όπως η κατασκοπία άλλων φυλών.
 • Επιτρέπεται η προσφορά του στρατού σας με αντάλλαγμα πόρους στον ίδιο κόσμο.
 • Απαγορεύεται η προσφορά χρημάτων ή πόντων premium ως αντάλλαγμα ή αμοιβή για τυχόν επίθεση, παροχή υποστήριξης ή μεταφορά πόρων προς οποιονδήποτε παίκτη ή η απαίτηση καταβολής χρηματικού ποσού έναντι αυτών των υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατή η προσφορά ανταλλάγματος ή αμοιβής για οτιδήποτε υποκινεί επιθέσεις ή τυχόν ενέργειες εναντίον άλλων παικτών (για παράδειγμα, διαγωνισμοί για την ανάδειξη αυτού που μπορεί να επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία για τους αντιπάλους που νίκησε).
 • Απαγορεύεται ο εκβιασμός άλλων παικτών για την απόκτηση πόντων premium.
 • Επιτρέπεται η προσφορά πόντων premium για εξωτερικούς πόρους (όπως script, πακέτα γραφικών).
 • Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν επιτρέπεται κάποιος διαγωνισμός, πρέπει καταρχήν να υποβάλετε πάντοτε μια καταγγελία.

§8) Bots και Scripts

Το παιχνίδι Φυλετικές Μάχες πρέπει πάντοτε να παίζεται μόνο στα συνήθη, τυπικά προγράμματα περιήγησης (browsers). Απαγορεύεται η χρήση bots, προσθέτων για προγράμματα περιήγησης καθώς και άλλων εφαρμογών που αυτοματοποιούν τις δραστηριότητες του παιχνιδιού. Απαγορεύονται όλα τα Greasemonkey script.

Οι premium παίκτες μπορούν να προσθέσουν τις εγκεκριμένες εντολές JavaScript στη γρήγορη μπάρα (quick bar). Αυτά τα script επιτρέπεται να βοηθούν τους παίκτες σε διάφορες ενέργειες ή δραστηριότητες, όπως η αυτόματη συμπλήρωση φορμών (όπως αυτή της στρατολόγησης στρατευμάτων). Ωστόσο, δεν μπορούν να πραγματοποιούν παραπάνω από μια ενέργεια ανά κλικ.

Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το εάν επιτρέπεται ένα script ή ένα εργαλείο, τότε πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε πρώτα στην ομάδα υποστήριξης. Εκτός από αυτό, τηρούμε πάντοτε ενημερωμένο αυτό το νήμα όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα script γρήγορης μπάρας των οποίων η χρήση επιτρέπεται. Εάν έχετε κάποιο script που δεν εμφανίζεται εδώ, πρέπει να υποβάλετε κάποιο ticket (αίτημα παροχής υποστήριξης) για την έγκρισή του ή να ρωτήσετε σχετικά στο forum που αφορά τα script, πριν το εγκαταστήσετε.

Επιτρέπονται τα εργαλεία για τη χρήση των δεδομένων των κόσμων μας με την προϋπόθεση ότι δεν ζητούνται πάνω από μία φορά ανά ώρα.

Παραδείγματα:

 • Η χρήση εξωτερικών εργαλείων (όπως για παράδειγμα των εργαλείων στη διεύθυνση www.twstats.gr) επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι δεν αλληλεπιδρούν με κανέναν τρόπο με το παιχνίδι.
 • Όλα τα script σε αυτό το θέμα έχουν εγκριθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Απαγορεύεται ρητώς η προσφορά ή η χρήση οποιουδήποτε είδους εργαλείου το οποίο αποτελεί απομίμηση των χαρακτηριστικών ενός premium λογαριασμού.
 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε είδους script που στέλνει στρατεύματα αυτόματα ή με λιγότερα κλικ.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία, η προσφορά ή η χρήση οποιουδήποτε είδους εργαλείου που στέλνει αυτόματα πληροφορίες από τον λογαριασμό σας σε περίπτωση επίθεσης ή άλλου συμβάντος.
 • Απαγορεύεται η προσφορά ή η χρήση εργαλείων που προσθέτουν αυτόματα στοιχεία στον χάρτη ή σε άλλες περιοχές.
 • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε script που εστιάζει ή κάνει κλικ στα πλήκτρα "επίθεση" ή "υποστήριξη" ή/και στο πλήκτρο "οk" στη σελίδα επιβεβαίωσης εντολών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει κάθε παίκτης να κάνει χωρίς script.

§9) Γλώσσα

Η γλώσσα του παιχνιδιού Φυλετικές Μάχες είναι η ελληνική και ως δευτερεύουσα η αγγλική. Απαγορεύεται η χρήση άλλων γλωσσών στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα προφίλ, τα mail, τις αναρτήσεις στο forum και σε οποιεσδήποτε άλλες δημοσιεύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ελληνικά ή τα αγγλικά.

Επιτρέπεται μια μικρή φράση σε άλλη γλώσσα με την προϋπόθεση ότι έπεται ή προηγείται η μετάφρασή της στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Απαγορεύεται η αποκλειστική δημιουργία μιας φυλής για μία εθνικότητα ή μία γλώσσα και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την διάλυση της φυλής.

Οι αιτήσεις υποστήριξης πρέπει επίσης να συντάσσονται στα ελληνικά (όχι Greeklish) ή στα αγγλικά, ειδάλλως δεν θα απαντάμε.

§10) Τεχνικά πλεονεκτήματα

Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ τεχνικής βελτίωσης, τροποποίησης λειτουργικών συστημάτων ή/και bugs στο υλικό, εφόσον επηρεάζεται ο χρονισμός (timing) των επιθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η χρήση γεννητριών πακέτων ή κώδικα καθυστέρησης πακέτων. Απαγορεύονται όλες οι επιθέσεις και υποστηρίξεις τεσσάρων εντολών (συχνά αναφέρονται ως trains) που ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ διαδοχικά εντός 149ms (milliseconds) ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Όλες οι άλλες κατευθυντήριες αρχές που περιγράφονται στον Κανόνα §8) Bots και Scripts πρέπει να τηρούνται επίσης.

Επιτρέπεται ο χρονικός καθορισμός ή ο συγχρονισμός των επιθέσεών σας από διαφορετικά χωριά ή από το ίδιο χωριό, ώστε να ΦΤΑΣΟΥΝ ταυτόχρονα, με την προϋπόθεση ότι δεν αποστέλλονται πάνω από 3 επιθέσεις συνολικά εντός 149ms.

Αν αποστείλετε 4 επιθέσεις σε λιγότερο από 150ms, πρέπει να τις ακυρώσετε αμέσως για να μην ληφθούν μέτρα εναντίον σας.

§11) Διάφορα

 • Οτιδήποτε γράψετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας στη διαδικασία διευθέτησης κάποιου ζητήματος. Ο μετέπειτα ισχυρισμός σας ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο δεν θα γίνει αποδεκτός.
 • Απαγορεύεται αυστηρώς η ενθάρρυνση ή εξαπάτηση άλλων για την μη τήρηση των κανόνων.
 • Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη πρέπει να την αναφέρετε αμέσως στην ομάδα υποστήριξης. Αν δεν αναφέρετε τη βλάβη ενδέχεται να υποστείτε τιμωρία.
 • Οι μη ενεργοί λογαριασμοί μπορεί να διαγραφούν μετά από 14 ημέρες.
 • Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αποκλεισμένοι λογαριασμοί διαγράφονται εντός 14 ημερών.
 • Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε premium παίκτες οποίοι αποκλείονται εξαιτίας παραβίασης των κανόνων.